NLGalerie

 

Foto: © Govert de Roos, www.govertderoos.nl

De beheerder van deze website heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de beheerder van de website wenden.